Przedsiębiorca będzie musiał cyklicznie monitorować glebę i wody podziemne w czasie pracy jego instalacji, a także oceniać ich stan na koniec eksploatacji - twierdzi Ewa Rutkowska-Subocz.
Projekt zmiany prawa ochrony środowiska ma na celu implementację unijnej dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych. Czy wejście w życie tych regulacji to nowe obowiązki dla przedsiębiorców?
Dla wielu z pewnością tak. Nowe wymogi dotyczące odpowiedzialności za zanieczyszczony grunt przewidziane w projekcie, który powstał w Ministerstwie Środowiska, będą musiały stosować m.in. firmy mające obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego. Są to m.in. duże przedsiębiorstwa z branży chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, cementownie, huty, papiernie czy zakłady przetwórstwa warzyw i owoców oraz zajmujące się gospodarką odpadami.