W czwartek z tego stanowiska został odwołany Marcin Dziurda.

"Zrezygnowałem z powodów osobistych. Chciałbym bardziej zająć się prawem niż zarządzaniem. Planuję też habilitację" - powiedział w piątek PAP Dziurda.

Rodkiewicz dotychczas był wiceprezesem Prokuratorii Generalnej (PG). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnym. W administracji publicznej pracuje od 1993 r. - początkowo w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a następnie w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jako pełnomocnik Skarbu Państwa uczestniczył w kilkuset sprawach sądowych. Do czasu powołania na stanowisko wiceprezesa Prokuratorii Generalnej pełnił obowiązki dyrektora departamentu zastępstwa procesowego Ministerstwa Skarbu Państwa.

PG utworzona została w 2006 roku dla reprezentowania Skarbu Państwa w sporach sądowych, także za granicą. W 2011 r. zatrudniała 149 osób. Jej budżet w ub.r. wyniósł 37,1 mln zł.

W czerwcu br. Dziurda poinformował, że w 2011 r. koszty działania Prokuratorii Generalnej były o 12 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Wyjaśnił, że wynikało to ze zmniejszenia wydatków na zewnętrzne usługi prawnicze, dzięki zakończeniu sporów sądowych ugodą lub wygraną Skarbu Państwa. Poinformował wtedy, że - w jego ocenie - w efekcie rosnącej liczby wygranych spraw, inwestorzy mniej chętnie pozywają Polskę, uznając to za działanie ryzykowne.