Obcokrajowcom ma być łatwiej osiedlać się i podejmować pracę w naszym kraju. Zezwolenie na pobyt czasowy zostanie wydłużone z dzisiejszych dwóch lat do lat trzech. Procedura jego uzyskania ma zostać uproszczona i skrócona. Takie propozycje znalazły się w projekcie nowej ustawy o cudzoziemcach autorstwa resortu spraw wewnętrznych.
Właśnie trafił on do uzgodnień i konsultacji społecznych. Nowa ustawa licząca ponad 400 artykułów ma zastąpić dotychczasową regulację z 2003 r. Dostosuje nasze chaotyczne przepisy do wymagań unijnych dyrektyw.
– Cudzoziemiec przebywający w Polsce będzie mógł w ramach jednej procedury ubiegać się o zezwolenie zarówno na pobyt, jak i na pracę – tłumaczy Małgorzata Woźniak z MSW.