Organizacje społeczne krytykują projekt nowej ustawy o cudzoziemcach, który przygotował resort spraw wewnętrznych.

Dzieci w ośrodkach

– Najbardziej niepokojące są zmiany dotyczące zasad detencji, czyli umieszczenia cudzoziemców w zamkniętych ośrodkach. Przebywają w nich osoby, które mają być wydalone, albo osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy – mówi Karolina Rusiłowicz, prawniczka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jednej z organizacji, która uczestniczy w konsultacjach nad projektem.