Prokurator nie może żądać zaliczenia okresu pracy do brakującego stażu, aby otrzymać wyższe uposażenia, jeśli okres ten przypadał przed 1 września 2009 r., czyli przed wprowadzeniem tzw. stawek wynagrodzenia zasadniczego.
Prawniczka w czerwcu 1995 r. otrzymała nominację na stanowisko asesora w prokuraturze rejonowej. Dwa lata później została już prokuratorem. W styczniu 2010 r. awansowała do prokuratury apelacyjnej. W międzyczasie – 20 marca 2009 r. – weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 56, poz. 459). Przepisy te wprowadziły m.in. dla prokuratorów i sędziów tzw. stawki wynagrodzenia zasadniczego.
Na ich podstawie pracownicy przyznano trzecią stawkę zaszeregowania z mocą od 1 stycznia 2009 r. W chwili otrzymania takiego zaszeregowania legitymowała się stażem, który wynosił 13 lat i siedem miesięcy. Zgodnie z art. 10 ust. 2 art. 62 ust. 1 eb ustawy z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599 z późn. zm.), żeby ją otrzymać, wystarczyło mieć 10 letni staż pracy na stanowisku prokuratora rejonowego.
Pracownica po przejściu do prokuratury apelacyjnej otrzymała czwartą stawkę zaszeregowania. Domagała się jednak piątej. Przyznanie jej, zdaniem pracodawcy, było możliwe, ale dopiero po przepracowaniu przez nią pięciu lat od daty nominacji, czyli 1 stycznia 2010 r.
Pracownica odwołała się do sądu I instancji. Ten uznał, że do stażu można uwzględnić pracę przed wprowadzeniem stawek wynagrodzeń, czyli przed 1 stycznia 2009 r. Sąd podkreślił, że wynagrodzenie w trzeciej stawce pracownicy przysługiwało już od czerwca 2005 r. W związku z tym okres pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej, któremu przypisać należy trzecią stawkę wynagrodzenia, wyniósł cztery lata i siedem miesięcy (tj. do dnia awansu na wyższe stanowisko).
Zdaniem sądu te niespełna pięć lat trzeba potraktować jako czwartą stawkę zaszeregowania. Sąd uznał więc, że po przejściu do prokuratury apelacyjnej pracownica powinna otrzymywać piątą stawkę zaszeregowania. W efekcie zasądził od pracodawcy na rzecz pracownicy 12 tys. zł wyrównania.
Pracodawca odwołała się do sądu II instancji. Ten wystąpił do Sądu Najwyższego (SN) z zagadnieniem prawnym. Pytanie dotyczyło interpretacji art. 62 ust. 1 ed ustawy o prokuraturze.
– Artykuł ten pozwala na zaliczenie prokuratorowi okręgowemu do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wyższego wynagrodzenia stażu na stanowisku bezpośrednio niższym w prokuraturze rejonowej, ale od dnia 1 stycznia 2009 r. – wyjaśnia prof. Małgorzata Gersdorf, sędzia sprawozdawca SN.
Podkreśla, że po wprowadzaniu stawek od 1 stycznia 2009 r. naliczanie brakującego stażu może następować wyłącznie po tej dacie.

ORZECZNICTWO
Uchwała Sądu Najwyższego z 5 października 2012 r., sygn. akt I PZP 2/12.