Masowy charakter mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz przyjęte standardy organizacji takich imprez pozwalają organizatorom ograniczać prawa kibiców do zwrotu biletów. Tak uznał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok to efekt zaskarżenia przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów aż 25 postanowień zawartych w regulaminie mówiącym o organizacji meczów piłkarskich podczas Euro 2012. SOKiK dopatrzył się niezgodności z polskimi regulacjami w 19 przypadkach.
Pozostałe nie wzbudziły jego podejrzeń, gdyż sędziowie uznali, że są zrozumiałe dla przeciętnego kontrahenta, a poza tym nie zawierają treści naruszających w sposób rażący interes konsumentów i dobre obyczaje. Dodatkowo SOKiK w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że „ich zastosowanie jest usprawiedliwione ze względu na całokształt okoliczności sprawy i skomplikowany charakter organizowanej wielotysięcznej imprezy sportowej”.