Na stronie UOKiK znalazły się informacje o wątpliwościach skierowanych pod adresem UEFA.

Zastrzeżeń jest kilka, oto największe:

- wyłączanie odpowiedzialności UEFA za opóźnienia w dostawie biletów – według UOKiK niedozwolone jest wyłączenie odpowiedzialności we wszystkich zaistniałych sytuacjach, bowiem opóźnienie może nastąpić również na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność UEFA,

Reklama

- brak możliwości wydania duplikatu biletu imiennego w przypadku jego kradzieży lub zagubienia przez kibica – zgodnie z regulaminem organizatora wszystkie bilety są imienne, dlatego zdaniem UOKiK niezgodnym z dobrymi obyczajami i naruszającym interesy konsumenta jest ograniczanie udziału w wydarzeniu kibicom mogącym potwierdzić zakup,

- nieprzewidziane okoliczności mogące wpłynąć na zmianę istotnych warunków umowy – czyli datę, godzinę, lokalizację meczów – według UOKiK organizator nie precyzując katalogu przypadków „nieprzewidzianych okoliczności”, pozwala sobie na ich dowolną interpretację,

- prawo UEFA do jednostronnej zmiany umowy – również na niekorzyść konsumenta,

- obligowanie konsumenta do zmiany wykupionego miejsca na stadionie, jeżeli zostanie o to poproszony, bez podania jakichkolwiek przyczyn – zajmowane miejsce, w opinii UOKiK, jest jednym z najbardziej istotnych warunków zawartej umowy. W postanowieniu UEFA nie ma informacji na temat przyznania kibicowi możliwości żądania odszkodowania,

- klauzula mówiąca o tym, że spór między konsumentem a UEFA zostanie rozstrzygnięty przed sądem w Szwajcarii – zdaniem UOKiK, właściwym powinien być sąd ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta, a nie siedzibę przedsiębiorcy.

Pozew w sądzie

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” – ta sprawa będzie rozpatrzona przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, zaś pierwsza rozprawa została już wyznaczona na dzień 22 czerwca 2012 r. Jeśli wyrok zostanie uprawomocniony po rozprawie, to wówczas poszkodowany klient będzie mógł liczyć na odszkodowanie.