Rządzący ważne projekty prawa forsują w formie poselskiej. To efektywny sposób, nazywany by-passowaniem legislacyjnym. Ma jedną wielką zaletę. Pozwala pominąć żmudne uzgodnienia społeczne.
Jak wyliczyliśmy, posłowie koalicji PO-PSL przedstawili w tej kadencji już 53 poselskie inicjatywy ustawodawcze, w tym dwie wspólne. Gros z nich to tak naprawdę projekty rządowe, wnoszone pod pozorem projektów poselskich. Najbardziej jaskrawym przykładem takiej praktyki jest nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, pod którą podpisało się aż pięciu członków rządu, w tym sam minister zdrowia.
W tej formie przedstawiane są także najbardziej kontrowersyjne zmiany: o spółdzielniach czy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W taki sposób posłowie PO i PSL przedstawili także nowelę ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.