Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy - poinformowała prezydencka kancelaria. Zmiana prawa jest konsekwencją ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W lipcu 2011 r. TK uznał za niekonstytucyjny przepis, który uzależniał to czy wybory będą przeprowadzone według starych czy nowych zasad od terminu ich zarządzenia.

Parlament zdecydował zatem, aby zapisać w ustawie, że do kadencji rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w trakcie których nowy Kodeks wszedł w życie, mają być stosowane stare ordynacje wyborcze.

Nowela została uchwalona z inicjatywy Senatu. Wnioskodawca uzasadnia zmiany m.in. tym, że rady gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, niebędące miastami na prawach powiatu, nie mają możliwości właściwego przygotowania się do wyborów uzupełniających, które na mocy nowego Kodeksu wyborczego zostały w odniesieniu do nich wprowadzone.

Nie przeprowadzano tam więc wyborów uzupełniających. Tymczasem przepisy Kodeksu wyborczego przewidują obecnie w tych gminach wybory większościowe w małych okręgach jednomandatowych, a wakaty nakazują zapełniać poprzez wybory uzupełniające.