Wydłużenie możliwości stosowania procedur wywłaszczeniowych przewidzianych w ustawie o przygotowaniu Euro 2012 budzi wątpliwości prezydenta. Bronisław Komorowski podjął decyzję o skierowaniu noweli tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego - poinformowała jego kancelaria.

Według prezydenta nowela może ograniczać konstytucyjne zasady dotyczące prawa własności i zaufania obywatela do państwa oraz naruszać zasadę, że prawo nie działa wstecz.

Celem nowelizacji, którą zbada Trybunał, jest wydłużenie czasu stosowania ustawy z 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej przewidującej szczególną procedurę realizacji przedsięwzięć związanych z Euro 2012. Zostały one wymienione w specjalnym rozporządzeniu z 2009 r.

Kancelaria Prezydenta podkreśliła w komunikacie, że pomimo zakończenia turnieju część z tych inwestycji jest nadal w budowie, a wobec niektórych nie uzyskano decyzji niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji.

Uchwalona we wrześniu 2007 r. ustawa o przygotowaniu Euro 2012 wprowadziła szeroki katalog zmian proceduralnych ułatwiających przeprowadzanie wywłaszczeń pod inwestycje związane z organizacją mistrzostw. Przepisy te ze względu na wyjątkową rangę organizowanej imprezy w określonych przypadkach ograniczały konstytucyjne prawo własności - zwróciła uwagę Kancelaria Prezydenta.

"Zakończenie turnieju Euro 2012 sprawia, że zniknęła podstawa stosowania szczególnych regulacji wywłaszczeniowych - przedłużenie ich stosowania mogłoby więc naruszać konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa oraz zasadę chroniącą prawo własności" - uważa Kancelaria Prezydenta.

Wprowadzone po 2007 r. nowe regulacje ustawowe ułatwiają prowadzenie inwestycji o kluczowym znaczeniu dla państwa - takich jak np. lotniska, linie kolejowe czy drogi szybkiego ruchu. Wprowadzono także dla takich inwestycji szczególne zasady wywłaszczania nieruchomości - zwrócono uwagę w komunikacie.

Dzięki temu - podkreślono - przedsięwzięcia z listy związanej z przygotowaniami do Euro 2012, których realizacja nie została rozpoczęta, będą mogły skorzystać z szeregu ułatwień wprowadzonych na mocy innych uchwalonych w międzyczasie ustaw.

Ponadto - jak podkreśla Kancelaria Prezydenta - skierowana do Trybunału nowelizacja ustawy została uchwalona pod koniec sierpnia 2012 r., a miałaby obowiązywać od dnia 8 czerwca 2012 r., "co wzbudza wątpliwości co do jej zgodności z konstytucyjną zasadą", że prawo nie działa wstecz.

W komunikacie zaznaczono, że Kancelaria Prezydenta RP sygnalizowała marszałek Sejmu swoje wątpliwości dotyczące tej noweli