Dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych przez internet ułatwi komornikom zdobycie informacji o majątku i przyspieszy egzekucję. Niestety resort dopiero tworzy przepisy, które mają to uregulować.
Bezpłatny dostęp przez internet do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych dla komorników, sądów, policji, ABW, prokuratury i Najwyższej Izby Kontroli przewiduje przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Komornicy otrzymają informacje o nieruchomościach dłużnika, dla których prowadzone są księgi wieczyste, nawet wówczas, gdy nie znają numerów tych ksiąg. Dziś podanie tego numeru jest warunkiem skorzystania z internetowej przeglądarki, a i tak księga otwiera się przez internet tylko w części.