Sąd państwa członkowskiego, który ma zamiar przesłuchać w charakterze świadka stronę procesu zamieszkałą w innym państwie Unii, może ją wezwać do siebie i przesłuchać zgodnie z własnym prawem krajowym – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
To odpowiedź na pytanie holenderskiego sądu najwyższego, do którego trafiła kasacja złożona przez Lippensa i innych członków zarządu Fortis Banku, pozwanych przez Hendrikusa Cornelisa Kortekaasa i innych posiadaczy papierów wartościowych tej instytucji finansowej.
Powodowie w sprawie o odszkodowanie domagali się orzeczenia rekompensaty za szkodę, jaką ponieśli kupując i zatrzymując akcje Fortisu po informacji przekazanej publicznie przez zarząd banku o dywidendzie, która miała być wypłacona za 2008 rok.