Można domagać się zwrotu wydatków, jakie zostały poniesione w związku ze stawiennictwem na procesie, a także rekompensaty za utratę zarobku. Pieniądze należą się nawet, jeśli nie doszło do przesłuchania
Brak pieniędzy na przejazd do sądu nie uzasadnia i nie usprawiedliwia niestawienia się świadka wezwanego przez sąd na rozprawę. Już w doręczonym wezwaniu na rozprawę sąd informuje nie tylko o miejscu i czasie przesłuchania, nazwiskach stron i przedmiocie sprawy, ale również o zwrocie wydatków związanych ze stawiennictwem na rozprawie oraz o wynagrodzeniu za utratę zarobku.
Takie wezwanie sąd może doręczyć nawet osobie przebywającej za granicą.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie kwoty otrzyma świadek za składanie zeznań w sądzie
W pełnej wersji artykułu:
- W jakim trybie świadek może złożyć wniosek
- W jakim zakresie przysługuje prawo do wynagrodzenia za utracony zarobek
- Kiedy sąd zwraca koszty podróży
- Kiedy złożyć wniosek o zwrot wydatków za nocleg
- Czy sąd bierze pod uwagę ulgę na przejazd