Gminy nie będą już tracić czasu na wybór wykonawców w procedurach, które na końcu okazują się niewłaściwe i trzeba je rozpoczynać od nowa. To jedna z propozycji zmian w prawie, które mają uprościć prowadzenie inwestycji z udziałem kapitału prywatnych przedsiębiorców.
Dotyczą one trzech ustaw: o partnerstwie publiczno-prywatnym, o koncesji na roboty budowlane i usługi oraz prawa zamówień publicznych. To efekt współpracy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z przedstawicielami samorządów i ekspertów w ramach „Platformy PPP”.
– Jeszcze w tym miesiącu zamierzamy przekazać rządowi zaakceptowany przez nas projekt zmian w tych przepisach – mówi Piotr Popa z MRR.