Sejm przyjął w piątek informację MSW i MS o utworzeniu Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. WESA ma być zestawem aktów prawnych UE, które powinny doprowadzić do tego, żeby wszystkie kraje Unii postępowały tak samo z uchodźcami.

Posłowie nie poparli wniosku Sojuszu Lewicy Demokratycznej o odrzucenie informacji. Za tym wnioskiem głosowało 201 posłów, przeciw było 226, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas debaty sejmowej wiceszef MSW Piotr Stachańczyk przekonywał, że utworzenie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego jest nadal możliwe w 2012 roku pod warunkiem intensyfikacji prac we wszystkich państwach członkowskich UE.

Stachańczyk zapewnił, że Polska aktywnie uczestniczy w pracach nad budową WESA. "Zakończenie budowy tego systemu powinno nastąpić do końca 2012 roku. Należy stwierdzić jednak, że pojawiają się w chwili obecnej pewne trudności związane z osiągnięciem kompromisu pomiędzy państwami członkowskimi" - powiedział Stachańczyk.

Zapewnił, że WESA był jednym z priorytetów polskiej prezydencji w obszarze wspólnej polityki bezpieczeństwa i migracyjnej. "Prezydencji duńskiej udało się wynegocjować tekst kompromisowy dyrektywy (...). Oczekujemy, że prezydencja cypryjska sprawnie zakończy prace nad tą dyrektywą" - powiedział Stachańczyk.

"Prace nad innymi aktami legislacyjnymi wciąż trwają. Taki stan rzeczy może utrudnić zakończenie budowy WESA do końca bieżącego roku, aczkolwiek nadal ten termin pozostaje realny, przy założeniu znaczącej intensyfikacji prac we wszystkich państwach członkowskich" - powiedział Stachańczyk.

W połowie lipca 2011 r. rzecznik prasowy prezydencji w MSWiA Anna Mytko poinformowała, że ministrowie spraw wewnętrznych potwierdzili w Sopocie zobowiązanie do zakończenia prac nad utworzeniem Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego do końca 2012 r.

W 2010 roku o azyl w Europie ubiegało się 243 tys. uchodźców; na całym świecie było ich 837 tys. Najwięcej pochodzi z Afganistanu, Somalii i Iraku. Poza tym nadal napływają uchodźcy z b. Jugosławii i Rosji. Średnio status ten otrzymuje ok. 50 proc. ubiegających się.

Między krajami, które przyznają azyl polityczny, istnieją znaczne rozbieżności co do tego, komu może być on przyznany. Najrzadziej taki status przyznają Grecja i Irlandia, w której otrzymuje go jedynie ok. 1 proc. ubiegających się. Zdecydowanie najczęściej przyznają go: Francja, Holandia i Szwecja.

Azyl polityczny to udzielenie schronienia (prawa wjazdu oraz osiedlenia się) cudzoziemcowi ściganemu w swoim kraju lub w państwie trzecim za popełnienie przestępstwa politycznego lub innego ze względów politycznych. Należy do kompetencji własnej państwa. W Polsce uregulowany jest w art. 56 konstytucji.

Zgodnie z konwencją ratyfikowaną przez Polskę w 1991 roku uchodźcą jest osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała, ze względu na zagrożenie życia, zdrowia bądź wolności. Zagrożenie to jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych.