Dokumenty wytwarzane przez policję można uzyskać w trybie dostępu do informacji publicznej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Wnioskodawca wystąpił o dokumenty związane z postępowaniem w sprawie o wykroczenie. Komendant policji uznał jednak, że akta postępowania w zakresie prowadzonych czynności wyjaśniających nie stanowią informacji publicznej.
Sprawa o wykroczenie ma bowiem charakter indywidualny. Kwestie udostępniania tych akt regulują kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia i kodeks postępowania karnego, z których wynika, że akta przed złożeniem wniosku o ukaranie nie podlegają udostępnieniu nawet stronom.