Jeszcze w środę do konsultacji społecznych zostanie skierowany projekt ustawy o zbiórkach publicznych - poinformował podczas konferencji prasowej minister administracji i cyfryzacji Michał Boni.

Szef MAC Michał Boni podkreślał podczas środowej konferencji prasowej, że nowe przepisy mają uprościć system wyrażania zgody na zbiórkę publiczną. "Zamiast zgody wystarczy zgłoszenie informacji o zbiórce" - mówił.

"Dzisiaj to czy zbiórka publiczna zaistnieje zależy od zgody administracji. Nam się wydaje, że w tym nowym modelu powinniśmy przesunąć punkt ciężkości w stronę obywateli" - podkreślał Boni.

Zgodnie z projektem MAC, całkowicie zniesiony ma zostać warunek uzyskania pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej, tak jak przewiduje to obowiązująca dziś ustawa z 1933 r. Do prowadzenia zbiórki publicznej będzie wystarczyło zgłoszenie tego faktu w urzędzie i przedstawienie odpowiednich dokumentów.

Po dostarczeniu kompletnych dokumentów urzędnicy będą mieli trzy dni na sprawdzenie czy organizator spełnił wymogi formalne. Jeśli tak, informacja o zbiórce będzie publikowana w internecie. Na portalu internetowym zgłaszane będą tylko te zbiórki, które odbywają się w fizycznej przestrzeni publicznej (gdzie datki w żaden sposób nie są rejestrowane i gdzie istotne jest zapewnienie dodatkowej przejrzystości). Zgłoszenie to będzie odbywało się elektronicznie, podobnie jak sprawozdanie ze zbiórki.

Informacja na temat przeszłych i bieżących zbiórek będzie prezentowana na ogólnopolskim portalu internetowym zbudowanym przy portalu MAC, co ma ułatwić obywatelom kontrolę zbiórek. Jak podkreśla MAC, obywatel będzie mógł sam dowiedzieć się, jaki podmiot i na jaki cel prowadził lub prowadzi zbiórkę publiczną. Równie łatwo będzie mógł sprawdzić, czy sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki jest dla niego wiarygodne na tyle, aby w przyszłości wesprzeć działalność danego podmiotu.

Obowiązująca ustawa o zbiórkach publicznych z 1933 r. definiuje zbiórkę jako zbieranie ofiar w gotówce lub naturze; od 2003 r. funkcjonuje rozporządzenie, które rozszerza definicję m.in. o wpłaty na konto i sprzedaż przedmiotów i usług (chodzi np. o charytatywne sms-y). MAC już wcześniej zapowiadało, że chce zmienić definicję w ustawie, zastępując "gotówkę" "środkami pieniężnymi", a w artykule, który mówi o tym, że odpowiednie rozporządzenie będzie regulować sposoby przeprowadzenia zbiórek i zakres kontroli nad nimi, dodać sformułowanie o różnorodności form przekazywania ofiar "z wykorzystaniem instrumentów płatniczych".

Pod koniec czerwca Boni wycofał z sejmowej podkomisji poprawki dotyczące zbiórek publicznych, zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Propozycja spotkała się wtedy z krytyką organizacji społecznych, które obawiały się, że wprowadzenie do ustawy o zbiórkach publicznych zbiórek drogą elektroniczną zablokuje ten sposób pomocy, ponieważ będzie wymagał zgody urzędników. Boni proponuje w nowej wersji ustawy, by wpłaty elektroniczne nie były zbiórką publiczną.

Zrzeszone w Forum Darczyńców organizacje pozarządowe oceniły, że to właściwy kierunek zmian.