Czy notariusz poświadczy po śmierci spadkobiercy

Kilka lat temu zmarła spadkodawczyni, która nie zostawiła testamentu. Na podstawie ustawy spadek powinien przypadać mężowi oraz dwójce dzieci. Po roku umarł jednak również wdowiec. Czy w takim przypadku notariusz może stwierdzić dziedziczenie, czy konieczna jest wizyta w sądzie.

Czy prawo do podziału ulega przedawnieniu

Babcia zmarła 20 lat temu. Do tej pory rodzina nie przeprowadziła postępowania spadkowego. Teraz chce uregulować te sprawy. Czy prawo do podzielenia spadku się przedawniło?

Czy sąd ma prawo rozstrzygnąć sprawę

Zanim jeszcze został podzielony spadek, musiałem spłacić długi spadkodawcy. Pozostali spadkobiercy nie chcą mi teraz zwrócić przypadających na nich kwot. Czy mogę wystąpić z roszczeniem do sądu?

Czy zapis widykacyjny tylko u notariusza

Chciałbym sporządzić testament, w którym będę mógł rozporządzić przedmiotami wchodzącymi w skład mojego majątku na rzecz poszczególnych osób. Czy sporządzanie takiego dokumentu wymaga wizyty u notariusza?

Czy można podzielić udział spadkowy

Od swojego sąsiada kupiłem udział spadkowy. Chciałbym wydzielić swoją część, ale pozostali spadkobiercy ustawowi nie chcą przeprowadzić podziału masy spadkowej. Czy z wnioskiem o podział może do sądu wystąpić nabywca udziału, który nie dziedziczył po zmarłym?

Czy można zmusić do podpisania umowy

Spadek po rodzicach odziedziczyła piątka dzieci. Jedno z nich sprzeciwia się umownemu podziałowi spadku. Czy w takiej sytuacji można przymusić je do podpisania umowy?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jakie sprawy spadkowe załatwimy w sądzie, a jakie u notariusza

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.