Wiele osób decyduje się na posiadanie psa – często się zdarza, że nasz wybór pada na czworonoga znajdującego się na liście psów uznanych za agresywne. Kto może hodować i jakich formalności należy dokonać, żeby uzyskać pozwolenie na posiadanie takich zwierząt?

W rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) wyodrębnionych zostało kilka ras.

Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i innym zwierzętom, zaś przy tworzeniu tego zamkniętego katalogu zasięgnięto opinii Związku Kynologicznego.

Jakie rasy są uznane za niebezpieczne?

1. amerykański pit bull terrier;

2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3. buldog amerykański;

4. dog argentyński;

5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6. tosa inu;

7. rottweiler;

8. akbash dog;

9. anatolian karabash;

10. moskiewski stróżujący;

11. owczarek kaukaski.

Zezwolenia

Jeśli chcemy mieć psa którejś z powyższych ras – musimy się natrudzić i zdobyć stosowne zezwolenia na jego posiadanie. Od czego zacząć?

Przede wszystkim z pomocą przychodzi Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 prowadzenie hodowli albo utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Do właściwego organu składamy wniosek – należy go złożyć w ciągu 30 dni od zakupu zwierzęcia.

W tym dokumencie należy udzielić szeregu informacji na temat psa (przykładowo):

1. Rasa.

2. Ilość zwierząt.

3. Oznakowanie poszczególnych osobników, np. tatuaż, czip.

4. pochodzenie psa (numer rejestracyjny w Związku Kynologicznym – metryka, rodowód lub nazwisko i adres poprzedniego właściciela).

5. Adres miejsca przebywania psa.

6. Krótki opis miejsca i warunków utrzymywania psa – w zależności od tego, czy będzie to mieszkanie w bloku, dom wolno stojący, rodzaj ogrodzenia.

W podaniu należy uwzględnić wymagane załączniki (np. kserokopię metryki psa, kserokopię oznakowań, rodowodu, dowód uiszczenia podatku za psa, kartę szczepień przeciwko wściekliźnie) i dołączyć dowód opłaty skarbowej – w tym wypadku będzie to 82 zł.

Decyzja w sprawie pozwolenia powinna zapaść w ciągu 30 dni (czasami jednak wydanie pozytywnej decyzji połączone jest z wizją urzędników w miejscu pobytu psa, tak jest np. w Gliwicach)

Odwołania od decyzji

Jeżeli w sprawie naszego wniosku otrzymaliśmy negatywną odpowiedź, możemy się odwoływać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W podobny sposób można zgłaszać ewentualne uwagi.

Oczywiście należy pamiętać o tym, że ponosimy odpowiedzialność za zachowanie pupila: jeśli zdecydujemy się na kupno psa, zwłaszcza rasy uznanej za agresywną – musimy pamiętać, że będziemy odpowiadać za ewentualne szkody jakie może wyrządzić.

Kwestię posiadania psa należy dobrze przemyśleć – są to bowiem to nie tylko przyjemności, ale także obowiązki i koszty.