Zakup działki pod budowę domu od Agencji Nieruchomości Rolnych może wiązać się z większymi kosztami, niż się nam wydaje. Od siedmiu lat obowiązują przepisy, które odstraszają od użytkowania tych gruntów.
Zgodnie z art. 17b ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 231, poz. 1700 z późn. zm. – dalej u.n.r.s.p.) opłata za użytkowanie wieczyste gruntów z zasobu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, jeżeli wykorzystywane są na cele mieszkaniowe, wynosi 1 proc. wartości nieruchomości. Dla innych celów opłata ta to 3 proc.
Legislacyjne niechlujstwo