Projekty ustaw w tej sprawie jeszcze w środę mają trafić do Sejmu.

Politycy Ruchu przedstawili w środę projekt noweli ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jego celem jest obniżenie wybranych opłat egzekucyjnych pobieranych przez komorników.

"To, że komornicy pobierają nadzwyczaj wysokie wynagrodzenia nie jest tajemnicą. (...) To jest oczywiste, że powinniśmy taką zmianę przeprowadzić" - przekonywał na konferencji prasowej w Sejmie rzecznik klubu RP Andrzej Rozenek.

Poseł Ruchu Krzysztof Kłosowski wyjaśnił, że obecnie maksymalna opłata, jaką komornicy mogą pobrać za wyegzekwowanie świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności m.in. z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę czy z dodatku aktywizacyjnego wynosi 36 tys. zł.

"Uważamy, że to skandal, iż komornicy mogą pobrać tak wysoką opłatę za wysłanie jednego listu. Dlatego nowelizujemy ten przepis, chcemy zmniejszyć tę opłatę do 3 proc. wartości tego świadczenia oraz kwoty nie większej niż 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia" - powiedział Kłosowski.

W projekcie noweli zapisano ponadto, że jeśli komornik dokonuje zabezpieczenia roszczenia poprzez m.in. zajęcie rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, to pobiera opłatę w wysokości 2 proc. wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie wyższej jednak niż 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Ruch Palikota przygotował także projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Według autorów projektu obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają wpisanie dłużnika do rejestru bez zakończenia postępowań w przedmiocie zobowiązania objętego sporem między stronami. To - jak zauważają - wielokrotnie uniemożliwiało dłużnikowi lub utrudniało mu w znaczny sposób prowadzenie działalności gospodarczej.

"Chcemy wprowadzić taki zapis, że będzie możliwość wpisania do Krajowego Rejestru Długów tych dłużników, którzy - po pierwsze potwierdzili swój dług, a po drugie - ten dług został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu" - powiedział Kłosowski.

Projekt wprowadza "wymóg uzyskania uznania roszczenia na piśmie lub jego potwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu lub decyzją organu administracji publicznej zaopatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności, by wierzyciel mógł przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Ruch Palikota zaprezentował w środę także projekt noweli Kodeksu cywilnego mający na celu - według wnioskodawców - ujednolicenie sytuacji prawnej osób pełnoletnich, które mieszkają z rodzicami oraz pozostają na ich utrzymaniu.

Kłosowski tłumaczył, że zgodnie z projektem pełnoletnie dzieci, które nie posiadają dochodów i mieszkają pod wspólnym dachem z rodzicami będą wyłączone z odpowiedzialności za zobowiązania, zadłużenia czynszowe.

"Zwolnienie takiej kategorii osób od odpowiedzialności solidarnej za zapłatę czynszu oraz innych opłat nie powinno budzić dyskusji" - napisano w uzasadnieniu. Rozenek podkreślał z kolei, że dzieci nie powinny być współodpowiedzialne za długi rodziców.