Konstytucja nie chroni wysokich zarobków komorników – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sprawa dotyczyła Artura Z., który naliczył wysokie opłaty za przeprowadzone przez siebie czynności.
Sąd rejonowy zmniejszył tę sumę. Mógł to zrobić na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 1997 r. nr 236, poz. 2356) w poprzednim brzmieniu.
Zgodnie z tym przepisem opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd zaś może ją zmniejszyć.