Utrata pieniędzy

Jeżeli zostaniemy napadnięci lub nas okradną, w pierwszej kolejności powinniśmy zawiadomić lokalną policję. Dlatego tak ważne jest, aby po przyjeździe do danego kraju zapisać sobie w telefonie obowiązujące w nim numery alarmowe (na policję, pogotowie itp.). W drugiej kolejności należy skontaktować się z najbliższą polską placówką dyplomatyczną lub konsularną.

Numery telefonu i adresy konsulatów i ambasady otrzymamy SMS-em od naszego operatora po przekroczeniu granicy danego państwa. Pomoc służb dyplomatycznych polega przede wszystkim na ułatwieniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce, którzy mogą np. przesłać nam pieniądze za pośrednictwem banku lub firmy świadczącej tego rodzaju usługi.

W sytuacji, gdy nie będzie takiej możliwości, konsul może – w uzasadnionych przypadkach – wypłacić poszkodowanemu określoną kwotę, jaką wpłacą jego krewni lub znajomi na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach może też sam udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu. W takim przypadku turysta musi zobowiązać się do zwrotu pożyczki po powrocie.

Na pomoc konsula możemy liczyć także wówczas, gdy zgubimy paszport. W takim przypadku służby dyplomatyczne po uprzednim potwierdzeniu tożsamości wydadzą nam paszport tymczasowy na powrót do kraju.

Aresztowanie

Jeżeli zostaliśmy zatrzymani, aresztowani lub pozbawieni wolności, powinniśmy po pierwsze zażądać kontaktu z konsulatem. Konsul zatroszczy się o to, abyśmy byli traktowani nie gorzej niż obywatele państwa, w którym przebywamy.

Co więcej, na naszą prośbę konsul powiadomi naszych bliskich o zatrzymaniu. Pomoże nam także uzyskać od władz miejscowych informacje o powodach zatrzymania i karze, jaka grozi za popełnienie zarzucanego nam czynu.

Dowie się także o czasie trwania procedury sądowej oraz ewentualnej możliwości zwolnienia, a także dostarczy nam listę adwokatów, gdyby ich pomoc okazała się konieczna.