Jeżeli zamierzamy spędzić urlop w którymś z krajów Unii Europejskiej, wystarczy, że będziemy mieli dowód osobisty naszej pociechy. Jednak jeżeli wybieramy się do państw nienależących do wspólnoty, powinniśmy wyrobić dla dziecka paszport.

Jeżeli zdecydujemy się na wyrobienie dowodu osobistego, musimy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu miasta lub gminy oraz dołączyć dwie fotografie. Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Aby wyrobić dowód osobisty dziecku poniżej 13. roku życia, wymagana jest obecność obojga rodziców lub opiekunów prawnych przy składaniu dokumentów.

W przypadku dzieci, które ukończyły 13. rok życia, dowód osobisty wyrabia się na wniosek jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. Taki dowód jest ważny przez pięć lat.

W przypadku paszportu dla dziecka wniosek o jego wydanie należy złożyć w biurze paszportowym działającym przy urzędzie wojewódzkim. Właściwym do złożenia takiego wniosku będzie urząd województwa, w którym mieszkamy.

Za wydanie paszportu tymczasowego dziecku, które nie ukończyło 5 lat, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Natomiast za wydanie paszportu małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.

Jeżeli dziecko posiada paszport, to oczywiście nie musimy wyrabiać dla niego dowodu osobistego, gdy chcemy podróżować po krajach Unii Europejskiej.