To ostatnia szansa dla przebywających nielegalnie na terenie Polski osób na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na legalne zamieszkanie i pracę.
Od stycznia, od kiedy obowiązuje abolicja, do teraz wpłynęło blisko 8,4 tys. wniosków, a ponad 2,3 tys. osób zalegalizowało swój pobyt. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że ci, którzy nie mogą złożyć dokumentów osobiście w swoim urzędzie wojewódzkim, mogą wysłać aplikacje pocztą.
Legalizacja pobytu w trybie abolicji pozwoli cudzoziemcom podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez dodatkowego zezwolenia (takie będzie wymagane w przypadku umów cywilnoprawnych, np. umowa-zlecenie, umowa o dzieło). Wszyscy, którzy zalegalizują swój pobyt, będą mogli także składać wizyty w krajach pochodzenia bez obawy o możliwość powrotu do Polski. Ich dane zostaną także wykreślone z wykazu cudzoziemców niepożądanych w kraju.