Według prawników ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przepisy nowelizacji ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r., nr 264, poz. 1573 z późn. zm.) nie chronią w odpowiedni sposób dzieci cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach. Zmienione przepisy obowiązują od zeszłego tygodnia.
– Ustawa nadal gwarantuje przebywającemu tam dziecku jedynie 4 mkw., a dodany art. 117 ust. 3a nie nakłada na władze ośrodków zorganizowania nauki szkolnej, a jedynie możliwość uczestniczenia najmłodszych w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych i rekreacyjno-sportowych, o ile takie są organizowane – wytyka Katarzyna Słubik z SIP i dodaje, że jest to naruszenie konstytucyjnego prawa do nauki.
Przypomina też, że choć nielegalny pobyt nie jest przestępstwem, to umieszczanie cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach jest faktycznym pozbawieniem wolności, które może trwać do 12 miesięcy. Organizacje społeczne alarmują, że choć stosowanie takiego środka zaradczego jest ostatecznością, to w praktyce sądy nie sięgają po inne rozwiązania.