Z kodeksu cywilnego ma zostać wykreślony przepis pozwalający na wypowiadanie ostatniej woli w obecności trzech świadków czyli tzw. testament ustny – ujawniło Ministerstwo Sprawiedliwości.
Zdarzają się sytuacje, w których sporządzenie zwykłego testamentu jest niemożliwe. Dlatego też art. 952 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przewiduje możliwość ustnego oświadczenia ostatniej woli w obecności trzech świadków. Jest to jednak dopuszczalne tylko wtedy, gdy zachodzi obawa rychłej śmierci lub też zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe czy bardzo utrudnione.

Groźba oszustwa