Potwierdzenie praw do odziedziczonego majątku może nastąpić w sądzie na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo w kancelarii notarialnej na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Czy spadkiem po cudzoziemcu zajmie się notariusz

Po zmarłym, który był obywatelem Włoch, na mocy testamentu notarialnego spadek odziedziczyła jego żona – obywatelka Polski. Czy w takiej sytuacji notariusz może poświadczyć dziedziczenie?

Czy można odwołać oświadczenie o przyjęciu spadku

Spadek po zmarłej kobiecie odziedziczyła jej córka, która w ciągu sześciu miesięcy od dnia śmierci spadkodawczyni złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku wprost. Po czym dowiedziała się, że wraz ze spadkiem odziedziczyła długi. Czy może odwołać swoje oświadczenie?

Czy samo przyjęcie spadku wystarczy

Do spadku po zmarłej kobiecie na mocy testamentu został powołany jej mąż. Czy nabycie spadku następuje w momencie złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku?

Czy postanowienie sądu o nabyciu spadku można zmienić

Spadek odziedziczył na mocy ustawy jedyny syn zmarłego. Po czym kolega spadkodawcy znalazł testament, w którym do całego spadku został powołany właśnie on. Czy może on wystąpić do sądu o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, przedstawiając jako dowód znaleziony testament?

Czy przyjęcie spadku ma skutek wobec innych

Spadek po zmarłej kobiecie na mocy ustawy nabyły dwie córki. Jedna z nich przed upływem sześciu miesięcy od chwili śmierci złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, obawiała się bowiem, że matka miała długi. Czy w takim przypadku również druga córka przyjęła spadek w taki sam sposób?

Czy wierzyciel może złożyć wniosek do sądu

Mężczyzna przed śmiercią zaciągnął kredyt. Do tej pory żaden ze spadkobierców nie wystąpił jeszcze o przeprowadzenie postępowania spadkowego. Czy w takiej sytuacji wierzyciel spadkodawcy może złożyć do sądu spadku wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak stwierdzić nabycie spadku i poświadczyć dziedziczenie
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.