"Dzięki portalowi orzeczeń każdy z nas - bez potrzeby rejestracji - będzie mógł się zapoznać z wyrokiem w interesującej go sprawie karnej, cywilnej, sądu pracy albo ubezpieczeń społecznych" - powiedział Gowin.

Jak ocenił szef resortu sprawiedliwości, stworzenie takiego portalu to przejaw realizacji praw i wolności konstytucyjnych, takich jak prawo do sądu czy prawo dostępu do informacji publicznej; jest też ważnym elementem budowy społeczeństwa informacyjnego oraz autorytetu sądownictwa i jego przejrzystości.

"Jesteśmy przekonani, że sprawdzi się także jako narzędzie kontroli nad pracą polskich sędziów.

(...) Jestem pewien, że ta świadomość publicznego dostępu do ich orzeczeń będzie działać motywująco na sędziów tak, żeby jeszcze dokładniej niż do tej pory wykonywali swoją bardzo trudną pracę. Wierzę, że dzięki portalowi orzeczeń jakość orzecznictwa polskich sądów podniesie się" - dodał.

Każde orzeczenie będzie publikowane wraz z uzasadnieniem, po uprzedniej anonimizacji. Z treści orzeczenia będą usunięte wszelkie dane osobowe oraz inne informacje umożliwiające identyfikację konkretnych faktów, podmiotów i okoliczności.

Portal orzeczeń będzie umożliwiał wyszukiwanie opublikowanych orzeczeń na podstawie takich informacji jak sygnatura, data jego wydania, czy skład orzekający, ale też na podstawie słów kluczowych i haseł tematycznych.

Wiceminister sprawiedliwości Jacek Gołaczyński podkreślił, że orzeczenia w pewnych kategoriach spraw z reguły nie będą publikowane.

Chodzi o sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia, o rozwód, o alimenty, separację, a także kwestii rentowych, w których sąd zajmuje się stanem zdrowia podsądnych.

Gowin ocenił, że stworzenie portalu orzeczeń może sprzyjać ujednoliceniu linii orzeczniczej, a także umożliwi ocenę skutków konkretnych regulacji prawnych, na które będą powoływać się sądy w orzeczeniach.

Od stycznia tego roku portal orzeczeń działa w ramach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Według danych przedstawionych podczas konferencji, koszty wdrożenia systemu we wszystkich sądach apelacyjnych, a później w sądach rejonowych i okręgowych apelacji wrocławskiej, szacowane są na ok. 2 mln zł.

Orzeczenia publikują też sądy administracyjne.