Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości wszystkie Sądy Apelacyjne uruchomiły dzisiaj Internetowe Portale Orzeczeń.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem http://orzeczenia.ms.gov.pl znajdują się linki do Portali w każdym z 11 Sądów Apelacyjnych, na których systematycznie będą umieszczane orzeczenia sądowe.

Dzięki temu każdy, bez potrzeby dokonywania procesu rejestracji, będzie mógł uzyskać dostęp do aktualnego orzecznictwa danego Sądu Apelacyjnego, z wyjątkiem niektórych spraw, które zostały wyłączone (dotyczących rozwodów, separacji, czy też ubezwłasnowolnienia). Każde orzeczenie publikowane będzie wraz z uzasadnieniem po dokonaniu uprzednio anonimizacji.

Wyszukiwanie podstawowe umożliwi odnalezienie poszukiwanego orzeczenia według dwóch kryteriów - słowa kluczowego lub sygnatury akt. Ponadto, korzystając z funkcji wyszukiwania zaawansowanego użytkownik będzie mógł skorzystać z dodatkowych opcji.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl