Zanim klient zawrze umowę z budującym nieruchomość, ten musi doręczyć mu prospekt ze szczegółowymi informacjami o mieszkaniu. Nieprawdziwe dane w nim zawarte będą powodem do zerwania kontraktu
Ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, poz. 1377 – tzw. deweloperska) uregulowała zasady zawierania umów z deweloperem na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego.
Kupujący ma jednak prawo domagać się przeprowadzenia transakcji na nowych zasadach tylko wówczas, gdy nieruchomość wchodzi w skład przedsięwzięcia deweloperskiego, w odniesieniu do którego rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po dniu wejścia w życie ustawy, czyli po 29 kwietnia 2012 r.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czego można oczekiwać, podpisując umowę deweloperską
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Czy harmonogram przedsięwzięcia wskazuje poszczególne etapy jego realizacji?
- Czy istnieje jakiś wzorzec, jaki powinien spełniać prospekt informacyjny?
- Czy przyczyną odstąpienia od umowy deweloperskiej mogą być nieścisłości?