Strony powinny precyzyjnie określić m.in. całkowitą cenę nieruchomości, termin ukończenia robót i standard wykończenia. Klient może zażądać również od dewelopera ustanowienia rachunku powierniczego.
Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym od dewelopera, należy bardzo dokładnie przeczytać proponowaną nam umowę.
Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na gwarancję standardu mieszkania, gwarancję niezmienności ceny i terminy wpłaty określonych transz opłaty, termin oddania mieszkania do użytkowania, a także zobowiązanie dewelopera do podpisania ostatecznego aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania.
Niekorzystne zapisy właśnie w tych kwestiach mogą bowiem sprawić, że kupimy mieszkanie nie takie, jak chcieliśmy, zapłacimy za nie więcej, niż zakładaliśmy, i wprowadzimy się z opóźnieniem.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Czy mogę żądać zawarcia umowy na nowych zasadach?
- Czy deweloper może otrzymać wcześniej pieniądze?
- Czy można żądać od firmy informacji o jej kondycji finansowej?