Trzy komisje Parlamentu Europejskiego opowiedziały się wczoraj za odrzuceniem ACTA.
Przypomnijmy – kontrowersyjna umowa została skierowana do zbadania przez trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pojawiły się obawy, że to gra na czas i do rozstrzygnięcia trybunału PE nie będzie zajmował się sprawą.
Decyzje zapadłe w czwartek w trzech komisjach: przemysłu, prawnej i wolności obywatelskich, oddalają to ryzyko. Każda z nich opowiedziała się za głosowaniem nad ACTA już w lipcu i za odrzuceniem tego traktatu.
Zanim trafi on na posiedzenie plenarne, swoją opinię muszą jeszcze wyrazić dwie komisje.
Polska podpisała ACTA, ale po protestach społecznych rząd zmienił zdanie, opowiedział się przeciwko tej umowie i zapowiedział, że jej nie ratyfikuje. W tej chwili za ratyfikacją opowiada się 17 państw, 10 jest temu przeciwnych.
Patrząc na rozkład frakcji w PE, przeważają przeciwnicy traktatu.