Trzy komisje Parlamentu Europejskiego opowiedziały się wczoraj za odrzuceniem ACTA.
Przypomnijmy – kontrowersyjna umowa została skierowana do zbadania przez trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pojawiły się obawy, że to gra na czas i do rozstrzygnięcia trybunału PE nie będzie zajmował się sprawą.
Decyzje zapadłe w czwartek w trzech komisjach: przemysłu, prawnej i wolności obywatelskich, oddalają to ryzyko. Każda z nich opowiedziała się za głosowaniem nad ACTA już w lipcu i za odrzuceniem tego traktatu.