Unia Europejska planuje wprowadzić jednolity system ochrony patentowej. Niestety jego beneficjentem będą państwa mające silny potencjał rozwoju technicznego i dysponujące znacznymi środkami na badania i rozwój.

Natomiast dla polskich przedsiębiorców proponowane regulacje oznaczają ograniczenie swobody działalności gospodarczej. Dlatego tym bardziej niezrozumiałe jest stanowisko rządu, który popiera prace nad nowym systemem.

Popiera, choć analizy prawne jednoznacznie wskazują na niezgodność planowanych regulacji z Konstytucją RP, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

Popiera, choć przeciwko temu rozwiązaniu protestują przedsiębiorcy i naukowcy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Rząd ma jeszcze szansę uniknąć błędów ACTA

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- W jaki sposób ma być ustalona jednolita ochrona?
- Co z barierą językową?
- Czy kwestię ACTA należy szerzej konsultować społecznie?

Anna Korbela, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, ekspert Europejskiego Urzędu Patentowego