Wytyczne zawarte w ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o ograniczeniu użycia tytoniu nakazują ograniczenie kontaktów członków rządu z przedstawicielami przemysłu tytoniowego.
– Ochrona zdrowia i walka z następstwami palenia tytoniu stoi w sprzeczności z interesami przemysłu tytoniowego. O tym konflikcie mówi art. 5.3 wspomnianej konwencji, którą ratyfikowała także Polska – mówi Anna Kozieł ze Światowej Organizacji Zdrowia.
– Dlatego w wielu krajach ministerstwa odpowiedzialne za zdrowie publiczne mocno ograniczają kontakty z przedstawicielami przemysłu tytoniowego, bądź w ogóle ich nie mają.