Na ostatnim posiedzeniu łódzkiej rady miasta uchwalono zakaz palenia papierosów w tunelach i przejściach podziemnych. Będzie obowiązywał już od połowy lutego. Jak argumentuje Grzegorz Sójka z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, takie miejsca mają bardzo słabą wentylację, co zmusza osoby niepalące do wdychania dymu. Przeciwnikiem uchwały jest przewodniczący rady Tomasz Kacprzak.

– To będzie martwe prawo. Osoby, które zgłosiły pomysł zakazu, nie miały pomysłu na to, w jaki sposób go egzekwować – komentuje Tomasz Kacprzak.

To nie pierwsza tego typu uchwała w Polsce. Podobny zakaz obowiązuje już w Wejherowie, gdzie nie można zapalić papierosa w parku miejskim, amfiteatrze oraz na tzw. Kalwarii Wejherowskiej. W Grudziądzu zakazano palenia na plażach – miejskiej, dzikiej oraz w Tarpnie. W przyszłości miejsc, gdzie można palić, będzie ubywać. I jest to zgodne z obowiązującą od 15 listopada 2010 r. ustawą antynikotynową.

– Taki był właśnie cel tych regulacji: eliminowanie miejsc, gdzie palacze cieszą się całkowitą swobodą – mówi Jan Orgelbrand, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Dodaje, że wymienione w ustawie placówki i lokale, gdzie nie wolno zapalić papierosa, to jedynie minimum. Radni mogą dowolnie rozszerzać ten katalog.

Według Anety Wrony-Kłoczko z Kancelarii Prawnej M. Szulikowski i Partnerzy radę gminy ogranicza tylko jeden warunek: miejsca, które mogą zostać objęte zakazem palenia, muszą być przeznaczone do użytku publicznego.

– Nie mogą być to np. części wspólne budynków mieszkalnych wielorodzinnych, czyli klatki schodowe lub piwnice – wyjaśnia prawnik.

Zakaz uchwalony przez radnych danej gminy będzie obowiązywać jedynie na jej terenie. Może to oznaczać, że w każdym zakątku Polski obejmie on inne miejsca.

– W każdym miejscu, gdzie panuje zakaz, musi znaleźć się odpowiednie oznaczenie – przypomina Tomasz Kacprzak.

Zgodnie z ustawą antynikotynową zakaz palenia obowiązuje na terenie całego kraju:
● na przystankach autobusowych,
● w restauracjach,
● w szpitalach,
● w szkołach,
● w zakładach pracy,
● w autobusach, pociągach i tramwajach,
● na placach zabaw,
● w teatrach i kinach.

Podstawa prawna

Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.).