Ministerstwo Gospodarki chce uprościć wzory pism stosowanych w procedurach administracyjnych przez przedsiębiorców. Resort opracował projekt założeń projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, co ma umożliwić wprowadzenie jednolitych wzorów pism urzędowych, również elektronicznych.

Ustandaryzowane wzory wniosków będą też zawierały wskazania, jakie załączniki mają być do niego dołączone. W ten sposób przedsiębiorca otrzyma gotowy wzór pisma z wyszczególnionymi wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Spowoduje to skrócenie czasu rozpatrywania wniosku przez właściwy organ, ponieważ ograniczy liczbę wezwań wnioskodawców do uzupełnienia braków. A to oznacza, że zmniejszyć się również powinna liczba wniosków pozostawianych bez rozpoznania.

Elektronizacja

– Uproszczenie wzorów ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ wzory pism wydane w drodze rozporządzenia będą miały moc powszechnie obowiązującą, a to ograniczy uznaniowość urzędniczą – mówi Agnieszka Durlik–Khouri z Krajowej Izby Gospodarczej.

Jednolite wzory mogą dotyczyć chociażby wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych czy wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Wzory pisma mogą też przyjąć postać elektroniczną.

– Bez standaryzacji wzorów nie byłoby możliwe przeprowadzenie procesu elektronizacji procedur administracyjnych – uważa Agnieszka Durlik-Khouri.

Przejrzystość

Tę opinię podzielają prawnicy, którzy prowadzą obsługę prawną firm.

– Wzór pisma w postaci elektronicznej lub prawnie wiążącej pozwoli uprościć procedury administracyjne i przyspieszyć ich realizację. Ułatwi to przedsiębiorcom uzyskanie rozstrzygnięcia, a dodatkowo będzie sprzyjało przejrzystości stosowania prawa – tłumaczy Piotr Olczyk, radca prawny z Kancelarii Olczyk & Kubicki.

Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie zmuszony do szukania w ustawach i rozporządzeniach, jakie wymagania musi spełnić, przygotowując pismo w konkretnej sprawie. W dodatku ustandaryzowane wzory pism będzie mógł złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, wedle własnego wyboru.

Ministerstwo Gospodarki zamierza jednocześnie ograniczyć liczbę zbędnych załączników do wniosków, które w praktyce utrudniają przekazywanie ich drogą elektroniczną. Do treści wniosków byłyby np. włączane oświadczenia, które dziś stanowią osobny dokument.

Etap legislacyjny
Projekt założeń