Ministerstwo Gospodarki chce uprościć wzory pism stosowanych w procedurach administracyjnych przez przedsiębiorców. Resort opracował projekt założeń projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, co ma umożliwić wprowadzenie jednolitych wzorów pism urzędowych, również elektronicznych.

Ustandaryzowane wzory wniosków będą też zawierały wskazania, jakie załączniki mają być do niego dołączone. W ten sposób przedsiębiorca otrzyma gotowy wzór pisma z wyszczególnionymi wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Spowoduje to skrócenie czasu rozpatrywania wniosku przez właściwy organ, ponieważ ograniczy liczbę wezwań wnioskodawców do uzupełnienia braków. A to oznacza, że zmniejszyć się również powinna liczba wniosków pozostawianych bez rozpoznania.