Do końca abolicji pozostał jeszcze ponad miesiąc. Cudzoziemcy, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt w Polsce, mają czas do 2 lipca br. Wnioski rozpatrują wojewodowie właściwi ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Lista adresowa urzędów wojewódzkich, które przyjmują wnioski jest dostępna na stronie internetowej MSW. Aktualnie o abolicję stara się już blisko 7 tys. cudzoziemców. Dotychczas swój pobyt zalegalizowało około 2 tys. osób, w tym w większości obywatele Ukrainy, Wietnamu i Armenii.

Na decyzję w sprawie abolicji oczekują cudzoziemcy, pochodzący m.in. z Rosji, Chin, Białorusi czy Pakistanu.

Według aktualnych danych o abolicję ubiega się już blisko 7 tys. osób (6796).

To więcej niż łączna liczba wniosków złożonych przez cudzoziemców podczas ostatnich abolicji z 2003 roku oraz 2007/2008 roku.

Odnotowano wówczas łącznie 5541 wniosków o abolicję (3508 w 2003 roku oraz 2033 na przełomie 2007/2008 roku).

Wnioski o abolicję można składać jeszcze do 2 lipca br.

Najwięcej osób wnioskowało dotąd o abolicję do wojewody mazowieckiego (5340), a także do wojewodów: łódzkiego (315), śląskiego (171), lubelskiego (153), dolnośląskiego (152), wielkopolskiego (127) i podlaskiego (102).

Najczęściej o abolicję występują obywatele Wietnamu (1752), Ukrainy (1481), Pakistanu (1049), Armenii (564), Chin (340), Egiptu (320), Indii (317), Rosji (194).

Abolicja została przyznana blisko 2 tys. cudzoziemców

Pobyt w Polsce zalegalizowali w większości obywatele m.in. Ukrainy (754), Wietnamu (441), Armenii (292). Najwięcej pozytywnych decyzji w sprawie abolicji wydał wojewoda mazowiecki (1330).

Informacje na temat abolicji cudzoziemcy mogą uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także m.in. odwiedzając, prowadzoną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, stronę internetową abolicja.gov.pl. Od początku akcji abolicyjnej w Polsce działa także specjalna infolinia dla cudzoziemców: (22) 60 175 25.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie 1 stycznia 2012 roku, a ponadto ich pobyt w naszym kraju jest:
- nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, - nieprzerwany co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu
- wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

Zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które jest udzielane na 2 lata.

W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce.

Wniosek o zalegalizowanie pobytu cudzoziemcy mogą składać do 2 lipca 2012 roku, do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.