Wojewodowie wydali już około tysiąca decyzji legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce – podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wnioski o abolicję można składać do 2 lipca 2012 r.
Jak podaje Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSW, od początku akcji, tj. od 1 stycznia br. wpłynęło już ponad 4 tys. wniosków o legalizację pobytu.
– To dużo więcej niż podczas poprzednich akcji abolicyjnych. W 2003 r. złożono 3508 wniosków, a w 2007 r. było ich 2033 – mówi.

1383 wniosków o abolicję – najwięcej w Polsce – złożyli obywatele Wietnamu

Na razie jednak większość, bo ponad 3 tys. wniosków, wpłynęła do wojewody mazowieckiego. Wydał on również najwięcej decyzji legalizujących pobyt – 717. Z abolicji skorzystali głównie obywatele Ukrainy, którzy uzyskali 411 zezwoleń.
Decyzję o legalizacji pobytu mogą otrzymać cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce nielegalnie w dniu 1 stycznia 2012 r., a ich pobyt jest nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 r. lub od 1 stycznia 2010 r., jeżeli przed tym dniem wydano decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy wraz z orzeczeniem o wydaleniu z terytorium Polski.
Z abolicji mogą skorzystać również obcokrajowcy, wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. toczyło się postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte wskutek złożenia kolejnego wniosku. Decyzja wydawana jest w formie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce, udzielanego na okres dwóch lat.