2 kwietnia minęła połowa trwania akcji abolicyjnej, w ramach której cudzoziemcy mogą ubiegać się o zalegalizowanie pobytu w Polsce. Dotychczas swój pobyt w naszym kraju zalegalizowało około 1 tys. 300 cudzoziemców, a liczba ubiegających się o abolicję wynosi już około 5 tys.

Minęły trzy miesiące od momentu uruchomienia akcji abolicyjnej w Polsce. Od początku stycznia cudzoziemcy, którzy przebywają w naszym kraju nielegalnie, złożyli już około 5 tys. wniosków o abolicję. To więcej niż podczas tego typu akcji w 2003 i 2007 roku.

Najwięcej osób wnioskowało dotąd o abolicję do wojewody mazowieckiego (3.847 osób), a ponadto także m.in. do wojewodów: łódzkiego (225 osób), lubelskiego (126 osób), dolnośląskiego (99 osób), śląskiego (97 osób), wielkopolskiego (90 osób) i podlaskiego (64 osoby).

Najczęściej o abolicję występują obywatele Wietnamu (1.450 osób), Ukrainy (1.145 osób), Pakistanu (526 osób), Armenii (486 osób), Chin (232 osoby), Indii (196 osób), Egiptu (168 osób), Rosji (144 osoby), Białorusi (90 osób), Gruzji (50 osób).

Reklama

Spośród osób ubiegających się o przyznanie abolicji na terenie naszego kraju pojawiły się również przypadki tzw. abolicyjnych turystów, próbujących bezprawnie skorzystać z polskiej abolicji do ominięcia prawa innych państw Unii Europejskiej. Dotąd wydano łącznie 83 decyzje negatywne osobom, które nie spełniły wymogów formalnych. Osoby mieszkające na stałe w innych krajach Unii Europejskiej próbują skorzystać z polskiej abolicji i ominąć przepisy dotyczące legalizacji pobytu w innych krajach Unii Europejskiej.

Jednym z warunków otrzymania abolicji jest pobyt w Polsce przez co najmniej cztery lata. Cudzoziemcy przebywający nielegalnie na stałe w innych krajach Unii Europejskiej, którzy składają wnioski w Polsce, nie mogą liczyć na pozytywną decyzję.

Reklama

Informacje na temat abolicji cudzoziemcy mogą uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także m.in. odwiedzając, prowadzoną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, stronę internetową abolicja.gov.pl. Od początku akcji abolicyjnej w Polsce działa także specjalna infolinia dla cudzoziemców: (22) 60 175 25.

Akcję informacyjną wspierają nadawcy publiczni i komercyjni, m.in. TVP, Polskie Radio, Radio ZET, Roxy FM, iTV, Tele5.

Z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce nielegalnie 1 stycznia 2012 roku, a ponadto ich pobyt w naszym kraju jest:
- nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 roku,
- nieprzerwany co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu,
- wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.


Zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które jest udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce.

Wniosek o zalegalizowanie pobytu cudzoziemcy mogą składać do 2 lipca 2012 roku, do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.