– Jednym z warunków otrzymania abolicji jest pobyt w Polsce przez co najmniej cztery lata. Cudzoziemcy przebywający nielegalnie na stałe w innych krajach UE, którzy składają wnioski w Warszawie, nie mogą liczyć na pozytywną decyzję – mówi Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Dlatego od 26 marca 2012 r. wnioski przyjmowane są na zasadzie biura podawczego.

869 decyzji o legalizacji pobytu obcokrajowca wydał dotychczas wojewoda mazowiecki

– Teraz do cudzoziemca składającego wniosek za pomocą pośrednika będzie wysłane, na wskazany przez niego adres, wezwanie do przedstawienia dokumentów tożsamości.

Jeśli spełnia wstępnie kryteria abolicji, otrzyma w paszporcie potwierdzenie wszczęcia procedury abolicyjnej oraz wyznaczony zostanie termin złożenia odcisków linii papilarnych – tłumaczy Ivetta Biały, rzeczniczka wojewody.

Co, jeśli nielegalnie przebywający za granicą cudzoziemiec przyjedzie do Warszawy i złoży wniosek o abolicję osobiście?

– Zapewniam, że mamy też inne sposoby na weryfikację takich wniosków, ale nie chcemy ich zdradzać, by nie ułatwiać sprawy „abolicyjnym turystom” – zastrzega Ivetta Biały.

Ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. nr 191, poz. 1133) obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 

Obejmuje osoby, które przebywają w Polsce nielegalnie i nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r.

Cudzoziemcy, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy i wobec których orzeczono o wydaleniu z terytorium RP, skorzystają z nowych przepisów, jeśli ich pobyt jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 r. Abolicja obejmie także wszystkich, wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.