Na uroczystej gali wręczenia nagród gości przywitała Jadwiga Sztabińska, redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej. Mówiąc o laureatach, nazwała ich mistrzami.

– Można ich tak określić, bo mistrz to osoba, która osiągnęła najwyższy stopień wiedzy lub umiejętności w danej dziedzinie. To osoba, która cieszy się autorytetem i jest wzorem do naśladowania, dzięki czemu ma pozycję, która wyróżnia ją spośród ogółu – podkreślała redaktor Sztabińska.

Redaktor naczelna pogratulowała wszystkim tegorocznym mistrzom i życzyła im pozostania na szczycie w kolejnych latach.

Ewa Kopacz, marszałek Sejmu, w liście gratulacyjnym, który odczytała poseł Ligia Krajewska, wyraziła uznanie dla podjętej przez DGP inicjatywy, dzięki której wyróżniane są najlepsze akty prawne minionego roku, a wybitni przedstawiciele środowiska prawniczego nagradzani są za wpływ, jaki wywarli na jakość stanowionego prawa, ale także na jego wzorowe stosowanie.

– Nagrody DGP przypominają, że każde prawo, nawet to uchwalane w pośpiechu, musi cechować się odpowiednią jakością oraz odpowiadać wciąż zmieniającym się uwarunkowaniom społecznym i gospodarczym – wskazywała marszałek Sejmu.

Nagrodę dla Trybunału Konstytucyjnego odebrali prof. Maria Gintowt-Jankowicz oraz sędzia Stanisław Rymar.

– To pierwszy raz, kiedy kapituła postanowiła nagrodzić instytucję. Upatrujemy tutaj szczególnej wartości płynącej z faktu, że została ona przyznana właśnie Trybunałowi Konstytucyjnemu – mówiła sędzia Gintowt-Jankowicz.

Podkreśliła, że szczególne znaczenie ma to, iż nagroda została przyznana przez DGP – najbardziej rzetelną i fachową gazetę prawniczą.

– To zobowiązuje – podkreśliła sędzia.

Laureatka Złotego paragrafu w kategorii radca prawny Maria Ślązak podkreśliła, że traktuje to wyróżnienie jako podziękowanie także dla całego samorządu radcowskiego oraz adwokackiego, ma ona bowiem również uprawnienia adwokackie.

– To zaszczyt i docenienie działań podejmowanych przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), której jestem wieceprezydentem. Jest wiele krajów, gdzie podejmujemy wysiłki, aby umożliwić prawnikom wykonywanie w ich państwach macierzystych pracy zgodnie ze standardami tego zawodu – podkreśliła mec. Ślązak.

Robert Kucharski odebrał nagrodę w kategorii najlepszy prokurator. Został wyróżniony za przygotowanie Prokuratury Generalnej do prezydencji Polski w Radzie UE. Przypominał, że prezydencja, jaką Polska sprawowała w UE, była sukcesem całego kraju.

– Cieszę się, że mogłem swoją pracą przyczynić się w choć drobnej cząstce do tego sukcesu – podkreślił prokurator Kucharski.

Za prof. Andrzeja Kubasa, który został wyróżniony w kategorii najlepszy adwokat, nagrodę odebrał mecenas Kamil Zawicki.

– Andrzej Kubas to wybitny umysł naukowy, sprawiedliwy, dobry człowiek, otwarty na młode talenty prawnicze – wskazywał mec. Zawicki.

Anna Streżyńska wyróżniona za działania na rzecz prawa i gospodarki, dziękowała za to, że kapituła zechciała docenić prawnika – regulatora, którego zadaniem jest korygowanie mechanizmów rynkowych działających nieprawidłowo.

Podczas gali wręczono również nagrodę Bona lex za najlepszą ustawę. W tym roku otrzymali ją twórcy tzw. ustawy deweloperskiej.

Aldona Młyńczak, odbierając nagrodę, podkreśliła, że ustawa jest efektem pracy wielu osób.

– To wyróżnienie jest także dla nich. Warto jest robić dobre i prospołeczne ustawy – mówiła.