Dziennik Gazeta Prawna już po raz 19. przyznał swoje nagrody. Wyróżniliśmy najskuteczniejszych sędziów, prokuratorów, radców i adwokatów oraz najlepsze rozwiązanie legislacyjne.
Profesor Teresa Liszcz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego / DGP / Wojtek Górski
Bogdan Szegda, prokurator z Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku / DGP
Profesor Piotr Kardas, adwokat, przewodniczący komisji legislacyjnej NRA / DGP / Wojtek Górski
Profesor Marek Wierzbowski radca prawny, wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych / DGP / Wojtek Górski
Stanisław Dąbrowski, pierwszy prezes Sądu Najwyższego / DGP / Wojtek Górski
Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej / DGP
Do prawniczej ligi mistrzów, jak nazwała tegorocznych laureatów Jadwiga Sztabińska, redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej, dołączyli profesor Teresa Liszcz, profesor Piotr Kardas, prokurator Bogdan Szegda oraz profesor Marek Wierzbowski.
– Prawników można porównać do sportowców. Aby osiągnąć sukces w obydwu zawodach, trzeba dużo ćwiczyć – systematycznie i ciężko. I dopiero talent i pasja połączone z ciężką pracą pozwalają na odniesienie sukcesu. Jedni i drudzy muszą też stale podnosić sobie poprzeczkę, żeby wejść na szczyt. Dla sportowców tym szczytem jest złoty krążek i Mazurek Dąbrowskiego. Dla prawników autorytet w środowisku i uznanie w społeczeństwie. Laureaci tej nagrody tworzą ligę mistrzów prawa – mówiła Jadwiga Sztabińska.
Sędzia
Złoty Paragraf w kategorii sędzia, za wkład w rozwój polskiego prawa pracy i walkę o prawa pracownicze, otrzymała profesor Teresa Liszcz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Laureatka, odbierając nagrodę, podkreślała, że losy pracowników są dla niej bardzo ważne i bardzo żałuje, że dzisiejsze ustawodawstwo zbyt słabo ich chroni.
– Moją dewizą, czy to podczas pracy na uczelni, w Sejmie, czy teraz w trybunale, jest przestrzeganie zasady sprawiedliwości społecznej i ochronnej funkcji prawa pracy. Nie należę do tych osób, które uważają, że sprawiedliwość społeczna znalazła się przypadkiem w art. 2 konstytucji i jest reliktem komunizmu. Moim zdaniem ta naczelna idea konstytucji ma ogromne znaczenie – wskazywała.
Prokurator
Nagroda dla najlepszego prokuratora powędrowała do Bogdana Szegdy, który doprowadził do końca proces w sprawie Grudnia ’70. W kwietniu mamy poznać wyrok w tej tak ważnej dla opinii publicznej sprawie.
– Kiedy 20 lat temu przełożeni polecili mi poprowadzenie śledztwa w sprawie wydarzeń grudniowych mających miejsce na Wybrzeżu oraz w Szczecinie, kierowała mną przede wszystkim pasja. Pasja wynikająca z zamiłowania do historii oraz do zawodu, który do dziś wykonuję. Nie spodziewałem się jednak, że t0 postępowanie będzie trwać prawie 20 lat i pociągnie za sobą tyle nieprzewidzianych wydarzeń. Dlatego też dziękując moim najbliższym za wsparcie, dedykuję im tę nagrodę – stwierdził prokurator Szegda.
Adwokat
Tytuł najlepszego adwokata trafił do profesora Piotra Kardasa, jednego z najwybitniejszych polskich karnistów, przewodniczącego komisji legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, który w ostatnim czasie bierze czynny udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.
– Nagrodę traktuję jako dowód uznania dwóch środowisk, do których mam zaszczyt przynależeć, to jest adwokackiego oraz akademickiego. Nie mam żadnych wątpliwości, że transformacja, która rozpoczęła się w roku 1989, z punktu widzenia prawa w Polsce nie została zakończona – podkreślał, odbierając nagrodę.
I stwierdził, że wyróżnienie motywuje go do dalszych prac nad lepszą legislacją.
Radca prawny
W kategorii radca prawny wyróżniony został profesor Marek Wierzbowski.
– Jego kariera zawodowa stanowi udane i rzadkie dziś połączenie sukcesów na dwóch, wydawałoby się, tak odległych polach – teorii i praktyki prawa. O tej pierwszej świadczą jego komentarze do kodeksu postępowania administracyjnego czy prawa rynku kapitałowego, o drugiej zaś unikalne, w tym również międzynarodowe doświadczenia zawodowe z rynków kapitałowych. Jest to zatem wyróżnienie dla naukowca i doświadczonego radcy prawnego, dzięki aktywności którego mamy w naszym kraju po prostu lepsze prawo i lepszych prawników. To wszystko wspaniale koresponduje z ideą nagrody, której laureatem jest w tym roku profesor Marek Wierzbowski – argumentował Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Nagroda specjalna
W tym roku DGP postanowił również wręczyć nagrodę specjalną Stanisławowi Dąbrowskiemu, pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, za jego działalność na rzecz wymiaru sprawiedliwości.
– To wielki autorytet nie tylko dla sędziów, ale też całego środowiska prawniczego. Jego wypowiedzi, nie zawsze pokrywające się z zamysłami i ideami rządu, zyskują uwagę i poszanowanie. Stanisław Dąbrowski to człowiek z ogromnym doświadczeniem zawodowym, a przy tym zdecydowany i potrafiący bronić swoich racji. Konsekwentnie realizuje swoje cele, takie jak: walka o niezależność sędziów i ich godne wynagradzanie, podnoszenie ich świadomości zawodowej, a także ujednolicenie orzecznictwa. To tylko niektóre przykłady, dzięki którym aktywność pierwszego prezesa SN nabiera jeszcze większej wagi państwowej – podkreślał Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Bona lex
Tegorocznym Bona lex została szeroko komentowana i krytykowana nowelizacja ustawy emerytalnej. Mimo wywoływanych przez nią kontrowersji kapituła zdecydowała, że ustawa warta jest wyróżnienia – jako akt, który zapobiegnie katastrofie polskiego systemu zabezpieczeń społecznych.
– Decyzja o podwyższeniu i zrównaniu wieku emerytalnego była decyzją bardzo trudną i została podjęta w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Prognozy demograficzne pokazują bowiem, że mamy ogromne wyzwanie nie tylko dla systemu zabezpieczenia społecznego, lecz także dla rynku pracy czy dla polityki rodzinnej. Nowelizacja była jedną z cegiełek w zmienianiu prawa w Polsce i wprowadzaniu nowych, lepszych rozwiązań – podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, odbierając nagrodę.

Skład kapituły przyznającej nagrody

Jadwiga Sztabińska , redaktor naczelna DGP – przewodnicząca oraz członkowie:
Jarosław Gowin – minister sprawiedliwości,
Andrzej Seremet – prokurator generalny,
Stanisław Dąbrowski – pierwszy prezes Sądu Najwyższego,
Antoni Górski – przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
Maciej Bobrowicz – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
Andrzej Zwara – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
Teresa Romer – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku,
Aleksander Proksa – dyrektor departamentu prawnego Narodowego Banku Polskiego,
Krzysztof Bień – redaktor naczelny serwisu ObserwatorFinansowy.pl, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego