„Dziennik Gazeta Prawna” po raz siedemnasty przyznał w piątek nagrody Bona lex i Złote Paragrafy. Ich celem jest wyróżnianie najlepszych rozwiązań legislacyjnych oraz docenianie najskuteczniejszych prawników.
W uroczystej gali wręczenia nagród wzięli udział między innymi Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości, Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego, oraz Ryszard Pieńkowski, właściciel Grupy Infor PL, w tym spółki wydającej „Dziennik Gazetę Prawną”.
– Od początku naszej działalności zajmowaliśmy się popularyzowaniem prawa. Z czasem narodził się pomysł nagradzania wyróżniających się prawników, a później powstała idea promowania dobrego prawa – mówił na gali Ryszard Pieńkowski, pomysłodawca nagradzania najlepszych prawników i najlepszego prawa.
Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że o znaczeniu nagrody przyznawanej przez „DGP” świadczą osoby obecne na gali.
– Rzadko w jednym miejscu można się spotkać z tak wieloma wybitnymi osobistościami. To, co rozpoczął prezes Pieńkowski, wytrzymało próbę czasu i nadal jest nobilitacją dla otrzymujących nagrodę Bona lex i Złote Paragrafy – mówił minister sprawiedliwości.
Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego, w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na potrzebę utrzymania tempa rozwoju gospodarczego w naszym kraju.
Grzegorz Schetyna, marszałek Sejmu, w liście gratulacyjnym podkreślił, że nagrody Bona lex oraz Złote Paragrafy już na stałe wpisały się do kalendarza ważnych dorocznych wydarzeń. Marszałek przyznał, że z uznaniem patrzy na realizowany przez „DGP” projekt, dzięki któremu zostają dostrzeżone i uhonorowane najlepsze rozwiązania legislacyjne oraz osoby zasłużone dla utrwalania konstytucyjnej zasady państwa prawnego. Grzegorz Schetyna przypomniał, że u podstaw stabilnego państwa leży przede wszystkim tworzenie czytelnych reguł i przejrzystych przepisów. Podkreślił, że niezwykle ważne jest, by polskie prawo było dobre, stabilne i pewne.
Krzysztofa Kwiatkowskiego nie zdziwiła decyzja kapituły, która postanowiła nie przyznawać w tym roku nagrody Bona lex.
– Nagroda ta nie zawsze musi być przyznana, ale zawsze musi trafić w dobre ręce – przekonywał minister.
Stanisław Dąbrowski, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i członek kapituły nagrody, podkreślił, że w 2010 roku Sejm uchwalił aż 232 ustawy. Jego zdaniem odbiło się to negatywnie na jakości stanowionego prawa.
– Niektórzy porównują to zjawisko do inflacji. Z ustawami jest jak z pieniędzmi – im jest ich więcej, tym mniejsza jest ich wartość – uzasadniał decyzję kapituły Stanisław Dąbrowski.
Choć nie udało się znaleźć ustawy, która zasługiwałaby na wyróżnienie Bona lex, członkowie kapituły nie mieli problemów z przyznaniem Złotych Paragrafów. Nagroda ta ma na celu wyróżnienie najwybitniejszych przedstawicieli zawodów prawniczych – sędziów, adwokatów, prokuratorów i radców prawnych. Dodatkowo w tym roku Złotym Paragrafem po raz pierwszy wyróżniono także osobę zajmującą się sprawami z pogranicza prawa i gospodarki.
Andrzej Michałowski, laureat Złotego Paragrafu dla najlepszego adwokata, mówił, że traktuje tę nagrodę jako wyraz uznania dla jakości całego środowiska adwokackiego.
Tomasz Jandziak, odbierając wyróżnienie „DGP”, zwracał uwagę, że najważniejszym zadaniem prokuratora jest ochrona praworządności.
– Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo państwa, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo jego obywateli – mówił laureat Złotego Paragrafu dla najlepszego prokuratora.Historia Bona lex i Złotych Paragrafów
Nagrodę Bona lex „Dziennik Gazeta Prawna” przyznaje od 11 lat, promując najlepsze rozwiązania legislacyjne. Wielokrotnie otrzymywały ją akty prawne, które sprzyjały rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości. Pomysłodawcą nagrody jest Ryszard Pieńkowski, właściciel Grupy INFOR PL, w tym spółki wydającej „Dziennik Gazetę Prawną”,
W zeszłym roku Bona lex przyznano: ustawie z 9 stycznia 2009 r. nowelizującej kodeks postępowania cywilnego, która wprowadziła sąd elektroniczny, ustawie o prokuraturze z 9 października 2009 r., która rozdzieliła funkcje prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości oraz ustawie z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
„DGP” co roku wyróżnia także najlepszych prawników, przyznając im Złote Paragrafy. W zeszłorocznej edycji nagrodzono prof. Irenę Wiszniewską-Białecką, sędziego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, oraz prokuratorów: Krzysztofa Grzeszczaka, Roberta Tomankiewicza i Marka Kaczmarzyka, którzy rozbili mafię korupcyjną w piłce nożnej.
W poprzednich latach laureatami Złotych Paragrafów byli m.in. prof. Tadeusz Zieliński, Zofia Romaszewska, prof. Marek Safjan, sędzia Jerzy Stępień, sędzia Stanisław Dąbrowski, prof. Leon Kieres, prof. Roman Hauser, Grażyna Kopińska, Program przeciw korupcji, Transparency International Polska – Julia Pitera, prof. Adam Zieliński, prof. Ewa Łętowska, dr Irena Lipowicz, sędzia Barbara Piwnik, prof. Andrzej Zoll.Skład kapituły nagród Bona lex i Złote Paragrafy
KRZYSZTOF BIEŃ – doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, wieloletni dziennikarz specjalizujący się w dziedzinie gospodarki.
MACIEJ BOBROWICZ – w ubiegłym roku ponownie wybrany prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych na trzyletnią kadencję. Przez wiele lat działał w samorządzie radców prawnych. Mediator gospodarczy.
STANISŁAW ZBIGNIEW DĄBROWSKI – od 2010 roku pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sędzia Izby Cywilnej tego sądu. W 2004 roku powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, a od 27 marca 2006 r. do 22 marca 2010 r. jej przewodniczący.
ANTONI GÓRSKI – od marca ubiegłego roku przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. W 1997 roku został sędzią Sądu Najwyższego,.
ALEKSANDER PROKSA – od 2010 roku dyrektor departamentu prawnego Narodowego Banku Polskiego, doktor nauk prawnych, radca prawny, arbiter i legislator.
TERESA ROMER – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Założycielka Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, przez 18 lat prezes tego stowarzyszenia.
ANDRZEJ SEREMET – od marca ubiegłego roku Prokurator generalny. W czerwcu, lipcu i listopadzie 2008 roku orzekał w Izbie Karnej Sądu Najwyższego jako sędzia delegowany. Przez 13 lat orzekał w najpoważniejszych sprawach karnych o zabójstwa, rozboje i przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym.
EWA ŚWISTUNIUK – od dziesięciu lat związana zawodowo z INFOR-em, gdzie przeszła wszystkie szczeble kariery od stanowiska specjalisty do dyrektora finansowego, a następnie członka zarządu INFOR PL. Obecnie jest prezesem zarządu Spółki INFOR Biznes.
ANDRZEJ ZWARA – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Przez wiele lat pracował w licznych komisjach i zespołach przy NRA. Specjalizuje się w prawie inwestycyjnym, administracyjnym oraz bankowym.