Samochody straży gminnej na terenie całego kraju mają wyglądać tak samo. Każdy pojazd zarejestrowany po 1 lipca zostanie przemalowany na kolor srebrny, a nad napisem „straż gminna” lub „straż miejska” pojawi się namalowany odblaskowy pas w postaci granatowo-żółtej szachownicy. Na dachu zostanie umieszczony świetlny napis barwy granatowej lub czarnej na białym tle.
Taki będzie efekt rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 27 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2012 r., poz. 525), które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 maja. Wejdzie w życie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 16 czerwca.
Obecnie o tym, jak wygląda pojazd straży gminnej, decydują organy samorządowe – wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci poszczególnych miast. Zdarza się także, że takie decyzje podejmują komendanci straży.
– Obecny stan porównać można do kalejdoskopu – przyznaje Andrzej Cierzyński, komendant Straży Gminnej w Komornikach, wiceprefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Jego zdaniem ujednolicenie wyglądu pojazdów było konieczne, gdyż służba, jaką jest straż gminna, powinna być łatwo identyfikowalna w każdym miejscu Polski.
– Oznakowanie zostało zaprojektowane tak, by pojazdy straży były dobrze widoczne z dużej odległości oraz by przez swą widoczność zapewniały bezpieczeństwo funkcjonariuszom wykonującym zadania w porze nocnej lub w warunkach pogorszonej widoczności – stąd zastosowanie elementów odblaskowych w szachownicy – wyjaśnia Andrzej Cierzyński.
Ujednolicony zostanie także wygląd motocykli.
– Będą mieć granatowe błotniki oraz żółty napis „straż gminna” lub „straż miejska” na granatowym tle z przodu – mówi Andrzej Czerwiński.
Dowolnie pomalowane pojazdy nie znikną jednak od razu z ulic miast. Nowe wymagania będą dotyczyć aut i motocykli zarejestrowanych po 1 lipca 2012 r.
– Pozwoli to uniknąć kosztownego przemalowywania pojazdów. Zmiana odbędzie się na przestrzeni kilku lat. Zużyte auta będą sukcesywnie zastępowane nowymi. Już w nowych barwach – chwali zmiany Andrzej Czerwiński.

Etap legislacyjny
Opublikowano w Dzienniku Ustaw