Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega przed Kancelarią Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Na stronie internetowej ministerstwo, które jest wydawcą dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy, oświadcza, że „nie jest autorem postanowienia wydawanego przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego, będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym tej nazwy”.

Na lewo

W czwartkowym wydaniu DGP informowaliśmy o przesyłanych do przedsiębiorców „postanowieniach”, które imitując pisma urzędowe, wzywały do wniesienia 200 zł opłaty za wpis do swojej bazy danych.
Pisma zawierają zniekształcone godło państwowe (orzełek patrzy w lewo), a także takie elementy jak pouczenie czy podstawa prawna.
Tego samego dnia zaczęła działać też strona internetowa www.eokrs.pl, na której Kancelaria Odpisów oferuje publikację danych.
Witryna nie zawiera żadnych danych kontaktowych, za to zamieszczono w niej logotypy programu Innowacyjna Gospodarka (programu prowadzonego pod nadzorem ministerstw: gospodarki, administracji i cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i swoje, imitujące godło logo.

Niemieckie konta

Podobnie działającymi firmami wyłudzaczy – Internetowym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Centralnym Rejestrem Monitora Sądowego i Gospodarczego – zajmują się prokuratury w Krakowie i w Warszawie.
– Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów prowadzi postępowanie, które dotyczy popełnianych na szkodę przedsiębiorców oszustw i ich usiłowań poprzez wprowadzanie w błąd co do konieczności wpisów w rejestrach ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego, a co za tym idzie konieczności ponoszenia kosztów w wysokości 475 zł – potwierdza prokurator Dariusz Ślepokura, rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej.
– W ramach tego postępowania prokuratura postawiła zarzut Michałowi B. Zarzuca się mu popełnienie oszustwa wspólnie z nieustalonymi jeszcze osobami i użycia w celu popełnienia przestępstwa konta o numerze 73 1140 2004 0000 3002 3372 7436 – podaje przedstawiciel prokuratury.
Sprawa nie trafiła jeszcze do sądu, bo prawdopodobne jest postawienie Michałowi B. kolejnych zarzutów. Postępowanie ma zakończyć się w czerwcu.
– Z tej sprawy wyłączono do odrębnego postępowania sprawy dotyczące innych rachunków bankowych: 04 1050 1445 1000 0090 4917 7406 oraz 38 1090 1056 0000 0001 1460 8547. Obydwa należą do firm zarejestrowanych przez obywateli Niemiec.
W tym postępowaniu jeszcze nikomu nie udało się postawić zarzutów – podaje prokuratura.