Kierowców korzystających z autostrad czeka wkrótce obniżka cen za podróż niektórymi z takich tras. Od 12 maja o 50 proc. mniej niż obecnie zapłacą za przejazd po autostradach motocykliści oraz kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
Tego dnia zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą (Dz.U. poz. 467).
Zmiana spowoduje, że motocyklista zapłaci 0,05 zł za 1 km (dziś 0,10 zł) na takiej drodze. Z kolei kierowca auta osobowego czy dostawczego, którego masa całkowita zmieści się w limicie do 3,5 tony, zapłaci 0,10 zł za przejechany kilometr (obecnie 0,20 zł).

1064 km autostrad dotyczyć będą obniżki stawek

Okazuje się, że resort transportu postanowił obniżyć koszt podróży w przypadku niektórych pojazdów z troski o bezpieczeństwo podróżnych.
– Główny cel tej zmiany to chęć przyciągnięcia części kierowców na autostrady, gdyż korzystanie z takiej infrastruktury drogowej jest znacznie bezpieczniejsze – mówi Mikołaj Karpiński, rzecznik Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Na takie stawki kierowcy motocykli i samochodów osobowych będą mogli liczyć tylko na autostradach będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Etap legislacyjny
Wejdzie w życie 12 maja