Dłużnikowi chowającemu się przed egzekucją komorniczą będzie groziło nawet 2 tys. zł grzywny.

Od 3 maja 2012 r., wraz z wejściem w życie dużej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 233, poz. 1381), zmienią się zasady prowadzenia egzekucji z ruchomości i nieruchomości, a komornik sprzeda te dobra szybciej, niż to było możliwe do tej pory.

Komornikowi przysługiwać będzie więcej uprawnień do dyscyplinowania stron oraz organów zobowiązanych do udzielania mu wyjaśnień.