Założenia do kolejnej nowelizacji k.p.c. są pierwszymi od lat, które mogą pomóc usprawnić postępowanie, szczególnie jeśli uzupełnione zostaną o kilka idących w podobnym kierunku zmian, których na razie zabrakło.
Choć obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego weszła w życie 3 maja 2012 r., to zapał legislacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości nie ustaje. Obecnie przedstawiono do konsultacji założenia kolejnej, jeszcze większej.
Cechą wspólną poprzednich zmian procedury cywilnej było to, że zwykle nie tylko nie ułatwiały procedowania stronom i sądom, lecz często je komplikowały.
W efekcie czas trwania postępowania zamiast ulegać skróceniu, często się wydłużał.
Powód jest prozaiczny, otóż zmiany przygotowywane przez teoretyków prawa wprowadzano często wbrew oczywiście uzasadnionym protestom prawników stosujących prawo.
Na szczęście wstępna ocena założeń najnowszej noweli pozwala na stwierdzenie, że tym razem wychodzi ona wreszcie naprzeciw postulatom zgłaszanym przez praktyków.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Jakie były propozycje dotyczące postępowania egzekucyjnego?
- Co z sobą niesie elektroniczne potwierdzenie odbioru?
- Jak się mają ustne uzasadnienia wyroku do nagrywanych rozpraw?

Rafał Krawczyk, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu