Nabywca mieszkania gromadzi pieniądze na rachunku powierniczym. Bank wypłaci je deweloperowi dopiero po zakończeniu każdego etapu przedsięwzięcia albo po przeniesieniu na klienta prawa własności mieszkania.
Od 29 kwietnia 2012 r. obowiązują nowe zasady ochrony osób, które zawierają z deweloperami umowy o zakup mieszkań. Zostały wprowadzone przepisami ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, poz. 1377).
Szczególnie chronieni są klienci, dla których deweloper dopiero rozpocznie budowę lokali lub domów jednorodzinnych, bo nie ponoszą ryzyka inwestycji deweloperskiej. Wpłacone przez nich pieniądze deweloper może przeznaczyć wyłącznie na budowę przedsięwzięcia, w którym znajduje się mieszkanie klienta.
Nowe zasady ochrony nie obejmą jednak wszystkich klientów deweloperów, lecz jedynie nabywców mieszkań w tych przedsięwzięciach, w których przed 29 kwietnia 2012 r. nie została rozpoczęta sprzedaż nawet niewybudowanych lokali.
Dlatego nawet zawarcie umowy z deweloperem po wejściu w życie ustawy z 16 września 2011 r. nie zawsze skutecznie ochroni nabywcę. Zanim klient podpisze umowę, powinien więc sprawdzić, kiedy deweloper rozpoczął sprzedaż lokali w tym konkretnym przedsięwzięciu, w którym znajduje się nabywane przez niego mieszkanie.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie są nowe zasady ochrony osób kupujących od deweloperów
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Czy zawsze nabywca wpłaca pieniądze na rachunek powierniczy?
- Czy bank może przekazać deweloperowi wcześniej pieniądze?
- Czy można odstąpić od umowy?